BEDRE KOMMUNIKASJON

ANALYSE  ⁄   FOREDRAG  ⁄   RÅDGIVNING  ⁄   FAGARTIKLER  ⁄   KONTAKT
na-002

Personlig kommunikasjons­rådgivning

Å kommunisere godt er viktig, men vanskelig. Gjennom Bedre Kommunikasjon tilbyr kommunikasjonsrådgiver Nils M. Apeland hjelp til alle som vil styrke eller redde sitt omdømme, tydeliggjøre sin posisjon eller øke sin attraktivitet.

Samtalepartner for ledere

Analyse, foredrag og rådgivning er grunnmuren i Bedre Kommunikasjon. Typiske oppdrag er foredrag, kommunikasjonskurs, omdømmeanalyse, mediehåndtering og krisekommunikasjon. Nils er også sparringpartner og rådgiver for ledere. Rådene som gis er basert på solid kunnskap og bred erfaring. Ved store oppdrag trekkes dyktige samarbeidspartnere inn.

Effektiv leveranse

Et stort byrå vil helst selge deg en liten hær av konsulenter. Bedre Kommunikasjon er annerledes. Her får du personlig rådgivning fra én erfaren rådgiver. Det betyr en effektiv leveranse og mer for pengene. Nils M. Apelands kombinasjon av faglig kunnskap og praktisk erfaring er unik i PR-bransjen.

Lang erfaring

Nils M. Apeland har variert erfaring fra 20 år i PR-faget. Han har bistått en rekke virksomheter med analyser, strategiarbeid, mediekontakt og krisehåndtering. Fylker, kommuner og byer har brukt Apeland som rådgiver, sparringpartner og foredragsholder i forbindelse med omdømmebygging og posisjonering.

Å kommunisere godt er viktig, men vanskelig. Gjennom Bedre Kommunikasjon tilbyr kommunikasjonsrådgiver Nils M. Apeland hjelp til alle som vil styrke eller redde sitt omdømme, tydeliggjøre sin posisjon eller øke sin attraktivitet.

Samtalepartner for ledere

Analyse, foredrag og rådgivning er grunnmuren i Bedre Kommunikasjon. Typiske oppdrag er foredrag, kommunikasjonskurs, omdømmeanalyse, mediehåndtering og krisekommunikasjon. Nils er også sparringpartner og rådgiver for ledere. Rådene som gis er basert på solid kunnskap og bred erfaring. Ved store oppdrag trekkes dyktige samarbeidspartnere inn.

Effektiv leveranse

Et stort byrå vil helst selge deg en liten hær av konsulenter. Bedre Kommunikasjon er annerledes. Her får du personlig rådgivning fra én erfaren rådgiver. Det betyr en effektiv leveranse og mer for pengene. Nils M. Apelands kombinasjon av faglig kunnskap og praktisk erfaring er unik i PR-bransjen.

Lang erfaring

Nils M. Apeland har variert erfaring fra 20 år i PR-faget. Han har bistått en rekke virksomheter med analyser, strategiarbeid, mediekontakt og krisehåndtering. Fylker, kommuner og byer har brukt Apeland som rådgiver, sparringpartner og foredragsholder i forbindelse med omdømmebygging og posisjonering.


Bedre Kommunikasjon er en uavhengig, profesjonell og erfaren samarbeidspartner som kan hjelpe deg til et bedre resultat.

na-043

Et trenet og uavhengig blikk

Bedre Kommunikasjon AS eies og drives av kommunikasjonsrådgiver Nils M. Apeland. Med 20 års fartstid og god faglig oversikt kan Nils gi profesjonelle og uavhengige råd innen PR, mediehåndtering og kommunikasjon.

Forfatter av fagbok

Nils M. Apeland skrev ”Det gode selskap – omdømmebygging i praksis”, Norges første bok om omdømme. I 2007 ble han tildelt ”Årets hederspris” i Gullkorn for sitt bidrag til utviklingen av kommunikasjonsfaget i Norge.

Faglig forankring

I tillegg til å tilby rådgivning gjennom Bedre Kommunikasjon, er Nils seniorrådgiver og assosiert partner i First House. Han underviser også i PR- og kommunikasjonsfag ved Markedshøyskolen. Det gir en unik faglig bredde.

Nils er utdannet innen PR og markedsføring ved Norges Markedshøyskole (NMH) og ved University of Wisconsin i USA. Han har også jobbet som lærer. Apeland er aktiv i kommunikasjonsbransjen, og skribent i fagbladet Kommunikasjon.

Bedre Kommunikasjon AS eies og drives av kommunikasjonsrådgiver Nils M. Apeland. Med 20 års fartstid og god faglig oversikt kan Nils gi profesjonelle og uavhengige råd innen PR, mediehåndtering og kommunikasjon.

Faglig forankring

I tillegg til å tilby rådgivning gjennom Bedre Kommunikasjon, er Nils seniorrådgiver og assosiert partner i First House. Han underviser også i PR- og kommunikasjonsfag ved Markedshøyskolen. Det gir en unik faglig bredde.

Forfatter av fagbok

Nils M. Apeland skrev ”Det gode selskap – omdømmebygging i praksis”, Norges første bok om omdømme. I 2007 ble han tildelt ”Årets hederspris” i Gullkorn for sitt bidrag til utviklingen av kommunikasjonsfaget i Norge.

Nils er utdannet innen PR og markedsføring ved Norges Markedshøyskole (NMH) og ved University of Wisconsin i USA. Han har også jobbet som lærer. Apeland er aktiv i kommunikasjonsbransjen, og skribent i fagbladet Kommunikasjon.


Nils har 20 års fartstid i norsk kommunikasjonsbransje, og har jobbet med flere hundre bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner.

na2-134

Analyse gir bedre kommunikasjon

Magefølelse og erfaring er viktig i kommunikasjon, men uten en god analyse kan budskapet bli feil eller strategien upresis. Det svekker kommunikasjonens kraft. Det er dessuten vanskelig å vite om kommunikasjonen har ønsket effekt, hvis det ikke er et nullpunkt å måle mot.

Bedre Kommunikasjon kan hjelpe din virksomhet med:

  • Omdømmeanalyse: Kartlegging av virksomhetens omdømme i ulike grupper
  • Interessentanalyse: Innsikt i hva interessentene vet og mener om en sak
  • Attraktivitetsanalyse: Analyse av hvordan potensielle arbeidstakere oppfatter dere
  • Budskapstesting: Analyse av hvordan ulike budskap vil påvirke målgruppen
  • Effektmåling: Analyse av kommunikasjonseffekter i forbindelse med kampanjer

Vi setter opp, gjennomfører og presenterer en analyse for din virksomhet.

Et samarbeid med de beste dataleverandørene og analysemiljøene i Norge sikrer tilgang på kapasitet, verktøy og metoder. Samtidig tilbys uavhengig rådgivning i valg av analyseverktøy. Med en god analyse får du en bedre magefølelse.


En god analyse gjør det lettere å lage en effektiv strategi for å påvirke holdninger, kunnskap, omdømme og atferd.

Fengende foredrag flytter folk

Et godt foredrag kan engasjere, motivere og inspirere. Nils M. Apeland er en populær og anerkjent foredragsholder innen omdømmebygging, krisekommunikasjon lederkommunikasjon og mediehåndtering.

Faglige og praktiske

Foredragene er bygget på anerkjent forskning, men krydret med relevante historier og norske og internasjonale eksempler. Hvert foredrag tilpasses den aktuelle gruppen i samråd med oppdragsgiver og det hele leveres med engasjement og smil!

Kurs i presentasjonsteknikk

Bedre Kommunikasjon har kontakt med mange gode foredragsholdere og kan skreddersy programmet til ditt seminar eller ledermøte. I tillegg tilbys kurs i retorikk og presentasjonsteknikk med praktisk trening og personlige tilbakemeldinger til alle.

Nils M. Apeland tilbyr følgende foredrag:

Det lønner seg å være godt likt: Omdømmebygging i praksis
Omdømmebygging: Hva kan vi lære av næringslivet?
Kommunikasjon - en sjefsjobb!
Media som medspiller: Praktisk mediehåndtering
Intern kommunikasjon og kulturbygging
Det enkle er som regel best: Godt språk skaper forståelse
Vinn ditt publikum! Presentasjonsteknikk og taletrening (kurs)


Nils M. Apeland er en fantastisk foredragsholder som kombinerer glimt i øyet med sterk kunnskap innen sine fagområder. Han er engasjerende, inspirerende og tydelig - og justerer elegant budskapet sitt i forhold til ulike målgrupper
Solfrid Flateby, Tidl. kommunikasjonsdirektør i Reitangruppen, daglig leder i Kronprinsparets fond

na2-066

Effektiv­ PR-rådgivning

Det er mer krevende å kommunisere i dag enn det var før. Kanalene er flere, budskapene kommer fra flere hold, kravene er større og tempoet raskere. Derfor ser stadig flere behovet for å ha en samarbeidspartner innen kommunikasjon.

Faglig tyngde

Nils M. Apeland er en av Norges mest erfarne kommunikasjonsrådgivere. Med lang erfaring fra store og små oppdrag i mange ulike bransjer, kan han gå inn i en ny situasjon og raskt bistå med effektive innspill.

Ukomplisert metode

Arbeidsmetodikken er ukomplisert og effektiv. Gode råd formidles like gjerne over en kopp kaffe eller i en arbeidslunsj, som over telefon eller i et møte.

na2-050

En faglig stemme

Nils M. Apeland skriver jevnlig faglige artikler og kommentarer om PR, omdømmebygging og kommunikasjon.