Gode analyser gir bedre resultater

En god analyse gjør det lettere å lage en effektiv strategi for å påvirke holdninger, kunnskap, omdømme og atferd. Nils Apeland har lang erfaring med å lage og gjennomføre analyser, og kan hjelpe din virksomhet med å sette opp og gjennomføre ulike typer undersøkelser.

Varierte analyseoppdrag
Nils Apeland har jobbet med analyse i mange år. Siden oppstarten i 2011 har Bedre Kommunikasjon gjennomført en rekke omdømme- og interessentanalyser for store norske bedrifter, bransjeforeninger, regioner og statlige virksomheter. Bedre Kommunikasjon planlegger, gjennomfører og presenterer analysen og kommer med anbefalinger.

Posisjonering og sponsing
Bedre Kommunikasjon er også norsk samarbeidspartner for Nordic Brand, som har et forskningsbasert analyseverktøy for bedrifter som vil bygge en mer attraktiv markedsposisjon. Dette verktøyet egner seg for å jobbe med posisjonering, sponsing og corporate branding. Noen av Nordens største selskaper bruker dette verktøyet i sitt markedsarbeid.

Nøytral rådgivning
Et analysebyrå vil som regel alltid tilby sine egne verktøy og metoder. Bedre Kommunikasjon eier ingen spesifikke verktøy. Derfor tilbys også uavhengig rådgivning i valg av analyseverktøy. Bedre Kommunikasjon samarbeider med de beste firmaene i Norge og vet hva deres styrker og svakheter er, og hvor man får de beste tjenestene.

En omdømmeanalyse viser hvordan sentrale målgrupper oppfatter virksomheten. Nils Apeland har jobbet med analyse siden 2003 og har Norges beste kompetanse på feltet. Bedre Kommunikasjon setter sammen og gjennomfører analysen og presenterer den med klare anbefalinger.
En interessentanalyse har et 360 graders perspektiv og avdekker gjennom intervjuer hva viktige grupper mener om virksomheten eller om en konkret sak dere jobber med. Typiske interessenter er samarbeidspartnere, politikere, journalister, bransjeeksperter og forskere.
En markedsanalyse tar gjerne utgangspunkt i en valgt målgruppe og skal gi svar på hva denne mener om et produkt eller tjeneste, eksisterende eller nytt. Bedre Kommunikasjon har bred erfaring og gode referanser.
En posisjon er et mental plass i målgruppens hode. Bedre Kommunikasjon samarbeider med Nordic Brand som tilbyr Skandinavias beste analyseverktøy for å avdekke virksomheters markedsposisjon og potensial. Analysen viser i hvilken retning merkevaren bør trekkes.
De fleste virksomheter vil fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. Bedre Kommunikasjon tilbyr kvalitative og kvantitative analyser av hvordan mulige arbeidstakere oppfatter din virksomhet, og hvordan dere bør kommunisere for å friste dem.
TA KONTAKT

Har du behov for mer eller bedre innsikt?

Kontakt Nils Apeland for en uforpliktende analyseprat!
TA KONTAKT