Kurs i kommunikasjon og presentasjonsteknikk

Kurs i presentasjonsteknikk
Bedre Kommunikasjon holder jevnlig kurs i presentasjonsteknikk for ledere og medarbeidere. Kursene skal hjelpe dem å bli bedre til å snakke i møter og forsamlinger, og på den måten få bedre gjennomslagskraft. Et kurs kan gå fra 3 timer til to dager, og inneholder alltid praktiske øvelser og konkrete tilbakemeldinger til hver deltaker. Ta kontakt for en samtale om dette.

Kommunikasjonstrening for ledere
God ledelse kan ikke finne sted uten god kommunikasjon, og mange ledere trenger derfor å styrke sine kommunikasjonsferdigheter. Det handler om å bli tryggere, tydeligere og mer overbevisende. Nils Apeland hjelper ledere med én-til-én rådgivning både når der gjelder å bli tryggere på scenen og for å bli bedre til å lage og fremføre gode budskap.
TA KONTAKT

Bedre Kommunikasjon setter sammen kurs i kommunikasjon

Kontakt Nils Apeland for et tilbud!
TA KONTAKT