Uavhengig og innsiktsbasert rådgivning

Et stort byrå vil helst selge deg en liten hær av konsulenter. Bedre Kommunikasjon er annerledes. Her får du personlig rådgivning fra én erfaren rådgiver. Det betyr en effektiv leveranse og mer for pengene.

Varierte oppdrag
Nils Apeland har jobbet med hundrevis av virksomheter, offentlig og private, norske og internasjonale. Med overførbar kunnskap om mange ulike bransjer og fagfelt, kan han raskt gå inn i en ny situasjon og bistå med effektive innspill fra første time.

Fleksibel arbeidsform
Alle har liten tid, og kravene til en effektiv leveranse gjelder de fleste bransjer. Nils Apeland legger vekt på å tilpasse arbeidsformen til kundenes krav og arbeidshverdag. Rådene kan like gjerne gis personlig på telefonen eller over en kopp kaffe, som gjennom systematiske og involverende prosesser der mange mennesker er med. Fleksibilitet er stikkordet.

Stort nettverk
Er Bedre Kommunikasjon stort nok for å påta seg store oppdrag og omfattende kampanjer? Nei. Men Nils har et stort kontaktnett, og trekker inn andre krefter ved behov. Det kan gjelde andre PR-byrå, reklamebyrå, politiske rådgivere, webdesignere, fotografer eller sosiale medier-eksperter. Bedre Kommunikasjon vil vise vei i kommunikasjonsjungelen!

Å kommunisere uten tydelige mål og en klar plan er å sløse med penger. En god kommunikasjonsstrategi beskriver hva dere skal si til hvem gjennom hvilke kanaler og med hvilken effekt. Bedre Kommunikasjon kan hjelpe.
Sjefer som ikke kommuniserer godt vil ha vanskelig for å fylle sin lederrolle. Mange ledere mangler imidlertid noen som ser dem utenfra og gir ærlige tilbakemeldinger. Nils Apeland gjør det, med innlevelse og diskresjon.
Journalister er kritiske og vil ikke være noens salgsavdeling. Gode historier, interessante kilder og tydelige budskap er avgjørende. Bedre Kommunikasjon kan hjelpe deg å lage en mediestrategi eller være en sparringpartner i det løpende PR-arbeidet.
De fleste virksomheter opplever kriser. Krisen kan true hele dens eksistens. Nils Apeland har jobbet mye med krisehåndtering, og kan bistå både med risiko-kartlegging, scenario-planlegging og kriseøvelser og med løpende taktisk rådgivning.
I en verden der selskaper blir stadig likere, er det verdifullt å ha en klar plass i målgruppens hode. Bedre Kommunikasjon kan være rådgiver i prosessen med å utvikle en tydelig markedsposisjon.
Å planlegge og gjennomføre kampanjer er krevende. Nils Apeland underviser i “Kampanjestrategier” på Markedshøyskolen og har vunnet pris for beste holdningskampanje. Han bistår gjerne med råd om analyse, strategi, budskap og kanalvalg.
TA KONTAKT

Trenger du eller hjelp til å kommunisere mer og bedre?

Ta kontakt med Nils Apeland for et møte!
TA KONTAKT