Dette sier et utvalg kunder om foredragene til Nils M. Apeland

«Nils M. Apeland er en fantastisk foredragsholder som kombinerer glimt i øyet med sterk kunnskap innen sine fagområder.»

– Solfrid Flateby, Bavaria Nordic

«Vi brukte Nils Apeland som foredragsholder på vår ledersamling høsten 2014. Apeland snakket både om omdømmebygging og lederkommunikasjon, i to foredrag. Tilbakemeldingene fra deltakerne var utelukkende positive. Både formen og innholdet ble oppfattet som spennende, lærerikt og relevant – på tvers av våre lederes ganske ulike tjeneste- og fagområder.»

– Lars Andre Lian, Oslo kommune, Velferdsetaten

«Nils Apeland holdt et engasjerende og inspirerende foredrag på Reindriftskonferansen 2013 i Alta. Særlig fremheves hans innsats for å sette seg inn i reindriftens utfordringer i forkant av foredraget, samt legge til rette for god kommunikasjon for å sikre at foredraget svarte til arrangørens intensjon og forventninger. Vi benytter gjerne Apeland også ved en senere anledning, og gir ham våre beste anbefalinger. »

– Morten Floor, Landbruks- og Matdepartementet

«Inspirerende foredrag om omdømme og intern bedriftskultur i Statens legemiddelverk! Det var poengtert og veldig godt illustrert med eksempler til ettertanke og latter. Nils slo an tonen og skapte god stemning i forsamlingen fra første stund. »

– Yngvil A. Knutsen, Senior kommunikasjonsrådgiver, Statens legemiddelverk

«Fylkesmannen i Buskerud engasjerte Nils Apeland som innleder og veileder i forbindelse med vår ledersamling i januar 2014. Apelands gjennomgang av temaet «Hvordan kan Fylkesmannen kommunisere bedre?» var både nyttig og lærerik.»

– Kirsti Retvedt, kommunikasjonsrådgiver, Fylkesmannen i Buskerud

«Fredrikstad kommune brukte Nils Apeland som foredragsholder på en av våre ledersamlinger våren 2014. Nils holdt to inspirerende foredrag med viktig teori og gode eksempler som hjalp oss å øke bevisstheten vår om kommunikasjon som strategisk verktøy. Nils Apeland kan det å formidle og gjør det med glimt i øyet og mye humor! Nils er nå bestilt til et tilsvarende samling til høsten.»

Ingrid Trømborg, Kommunikasjons- og servicesjef, Fredrikstad kommune

«Oppland Fylkeskommune engasjerte Nils M. Apeland til å holde foredrag på vår interne samling med omdømmebygging som tema. Han viste stor innsikt og sterk problemforståelse. Han var lett å samarbeide med og svært tilstede foran forsamlingen vår.»

– Tor Kristian Mjelde, Kommunikasjonsrådgiver, Oppland Fylkeskommune

«Vi engasjerte Nils M. Apeland som foredragsholder til vår næringslivskonferanse Quo Vadis for faglig påfyll og inspirasjon til hvordan godt omdømme med utspring i næringslivskultur og bedriftskultur kan ta både region og bedrift til nye høyder. Foruten stor faglig kompetanse, gjør Apelands utmerkede forklaringer det enkelt å forholde seg til både teorier og eksempler. Det Apeland formidler er noe vi kan ha nytte av videre i vår hverdag – hver dag!»

– Eli Saastad, daglig leder Tønsberg Næringsforening

«Nils M. Apeland presenterer en solid grunnpakke som han vinkler etter oppdragsgivers behov og ønsker. Han vekker engasjement og inspirerer til å tenke nytt om bedriftskultur.»

– Marit Bjørsnøs, Rådgiver, Justis- og politidepartementet

«Nils M. Apeland har heldt fleire foredrag for å auke interessa og engasjementet for arbeidet med omdømme i norske distriktskommunar. Vi samarbeida nært med Apeland og opplevde at han gav mykje av sin kompetanse på feltet.»

– Roar Werner Vangsnes, Kompetansesenter for Distriktsutvikling (Distriktssenteret)

«Nils Apeland evner å engasjere deltakerne på en solid faglig måte og samtidig krydre presentasjonen med meget relevante eksempler fra offentlig og privat sektor.»

– Torrey Tvete, Rådgiver i KS Akershus/Østfold

«Nils M. Apeland holdt foredraget «Kommunikasjon – en sjefsjobb!» på Kommunikasjonsforeningens Høstseminar i Kristiansand i 2012. Han viser solid faglig kunnskap og er en god formidler. Hans foredrag var inspirerende, godt forberedt og tilpasset seminarets tema «Lederskap og kommunikasjonsvalg.»

– Randi Røinaas Lomeland, Kommunikasjonsforeningen Agder