Foredrag

Foredrag om ledelse og kommunikasjon

Gode foredragsholdere inspirerer og motiverer. Nils Apeland er en erfaren og engasjerende foredragsholder innen lederkommunikasjon, retorikk og presentasjonsteknikk. Han bygger sine foredrag på teori, erfaring og beste praksis – og legger vekt på å inspirere og underholde samtidig som han deler av sine erfaringer.

Et foredrag med Nils Apeland er alltid tilpasset anledningen, og leveres med stor energi. I 2015 fikk Nils prisen ”Årets formidler” blant 130 faglig ansatte ved Høyskolen Kristiania. Han har også blitt tildelt flere priser i bransje-konkurransen Gullkorn.

Gjennom sitt engasjement i Talerlisten har Nils oversikt og kontakt med Norges beste foredragsholdere. Han kan derfor hjelpe dere å sette sammen programmet til ditt seminar eller ledermøte.

Lederkommunikasjon

Ledelse kan ikke finne sted uten god kommunikasjon. Dette foredraget handler om hvorfor ledere må bli mer bevisste sin egen kommunikasjon, hva som er lederens viktigste kommunikasjonsoppgaver og hvilke verktøy og metoder sjefer kan bruke.

Internkommunikasjon

God internkommunikasjon er en forutsetning for å bygge kultur, tillit og støtte. Dette foredraget handler om hvordan å jobbe systematisk med internkommunikasjon, hvilke kanaler som virker og hvorfor. Foredraget passer for både ledere og ansatte.

Retorikk og presentasjonsteknikk

Retorikk er kunsten å overbevise andre, og Nils er en inspirerende foredragsholder innen dette temaet. Han viser hva retorikk er med praktiske og relevante eksempler, og bevisstgjør deltakerne på hvordan de kan bruke retoriske virkemidler.