5 tips for deg som skal bestille kurs i presentasjonsteknikk

5 tips for deg som skal bestille kurs i presentasjonsteknikk

Skal du og kollegene endelig bli bedre til å holde foredrag og presentasjoner? Har du fått oppgaven med organisere kurs i presentasjonsteknikk på jobben? Her er noen tips fra en med lang erfaring i faget.

Jobber du noen år i norsk arbeidsliv, kommer du før eller senere over et kurs i presentasjonsteknikk.

Nesten alle virksomheter tilbyr dette til medarbeidere eller ledere som jevnlig presenterer noe foran et publikum; i møter, salgspresentasjoner og foredrag.

Hvorfor er det lurt for virksomheten at de ansatte er gode på å presentere?

De som er gode til å presentere får oftere gjennomslag for sine ideer. Å sette opp et kurs i retorikk og presentasjonsteknikk for ansatte eller ledere vil derfor være en god investering.

Å bli god til å presentere og holde foredrag er ikke noe du lærer av å lese en bok eller se på en lang rekke TedTalks.

Det hjelper med teori og der er lurt å se på de som kan det – men skal du bli god, er det tre ting som gjelder:

Hvordan er det så lurt å legge opp et kurs i formidling? Her er fem tips.

1. Vær bevisst på behovet

Start med å definere hva deltakernes behov er. Er de på nybegynner-nivå, har de litt trening eller er de erfarne?

Nybegynnere trenger gjerne å starte med å bli bevisste og trygge på det å snakke foran en forsamling, samt på retorikkens grunnprinsipper.

De som har mer erfaring trenger gjerne å bli bevisste på sitt eget kroppsspråk og ta bort uvaner som ventelyder eller å se for mye på skjermen.

Skriv ned en liste over hva som er viktig for dere, og bruk denne når dere skal finne en samarbeidspartner.

Dette er noen vanlige temaer å dekke på kurs:

Det er lurt å velge ut 3-4 temaer og ikke forsøke å dekke alt på kort tid.

2. Sett av minst 1 dag

Å bli god til å presentere er en ferdighet som er nyttig over tid. Derfor må dere også sette av tid til dette.

Et foredrag på én time kan være en god start. Men skal deltakerne få ordentlig utbytte, bør det settes av minst 1 dag. Da blir det mulighet til både teori, diskusjon, refleksjon og øvelse.

Ønsker dere å satse ekstra? Lag et seminar over to dager med overnatting, der dere henter inn en ekstern inspirator – for eksempel en skuespiller, en programleder fra TV eller en dreven taleskriver – til å dele erfaringer.

3. Bruk en ekstern kursholder

Et kurs der deltakerne bare får respons av typen «Veldig bra!» og «Der var du flink!» gir ingen utvikling. Skal kurset ha verdi, må deltakerne gå derfra med noe de kan jobbe videre med.

Å gi ærlige og tydelige tilbakemeldinger krever imidlertid både mot og integritet. En leder eller en kollega vil ofte kvie seg for å gjøre dette og ikke ha nødvendig erfaring.

Det er derfor å anbefale å bruke en ekstern, profesjonell kursholder som har erfaring og gjerne pedagogisk bakgrunn.

4. Trening må til

Du har sikkert hørt regla om at det du ser og hører, glemmer du det meste av, mens det du gjør selv, lærer du noe av. Dette stemmer.

Et kurs i presentasjonsteknikk bør derfor inneholde trening der deltakerne presenterer noe foran de andre.

Hvis hver deltaker kan få presentert noe for de andre deltakerne to ganger i løpet av dagen, er det et godt grunnlag for å lære.

5. Oppfølging anbefales

Skal dere få effekt av læringen, kan det være lurt å engasjere kursholderen til å se den enkelte i aksjon i etterkant av kurset. Dette koster litt, men gir flere potensielle effekter.

Deltakeren som har vært på kurs, vil føle seg sett og ivaretatt og kursholderen kan gi individuelle tilbakemeldinger tilpasset nivået til den det gjelder.

Hvis dere for eksempel har ti deltakere og spanderer 2 timer på hver deltaker, kan dere be om å få et tilbud på dette samtidig som dere får tilbud på selve kurset.

Om forfatteren:
Nils Apeland er en av Norges mest erfarne kommunikasjonsrådgivere og foredragsholdere, med nesten 30 års erfaring og omfattende erfaring med formidling. Nils er utdannet innen PR og kommunikasjon fra Norge og USA, og har også jobbet som lærer. Fra 1994-2010 var han rådgiver og partner i kommunikasjonsbyrået Apeland. I 2007 ble han tildelt Kommunikasjonsbransjens første hederspris, 38 år gammel. I 2011 startet han Bedre Kommunikasjon AS og gikk samtidig inn i rollene som assosiert partner i First House og høyskolelærer ved BI og Kristiania. På Kristiania fikk han i 2014 «Formidlingsprisen» i konkurranse med 130 faglige ansatte. I 2016 startet han Talerlisten.no, der han daglig hjelper norske foredragsholdere å bli bedre på scenen. Nils holder jevnlig kurs i presentasjonsteknikk og lederkommunikasjon. Du kan lese arrangørenes vurderinger av disse her.