Personlig kommunikasjonsrådgivning

Å kommunisere godt er viktig, men vanskelig. Gjennom Bedre Kommunikasjon tilbyr Nils Apeland hjelp til alle som vil bli bedre til å kommunisere bedre eller presentere sitt budskap mer effektivt.

Nils Apeland har 30 års fartstid i norsk kommunikasjons-bransje. I 2007 skrev han boka ”Det gode selskap – Omdømmebygging i praksis”, Norges første bok om omdømme. Samme år fikk han PR-bransjens første hederspris for sitt bidrag til kommunikasjonsfaget i Norge.

Nils holder jevnlig kurs for Kommunikasjonsforeningen og har blitt tildelt priser for effektive holdningskampanjer og god formidling.