Rådgivning

Bedre Kommunikasjon er Nils Apeland sitt énmanns kommunikasjonsbyrå. Firmaet tar et begrenset antall oppdrag, i hovedsak kurs og foredrag innen kommunikasjon, lederkommunikasjon, samt påvirkning og presentasjonsteknikk.

Nils Apeland bidrar også som sparringpartner for virksomheter og ledere som ønsker å bli bedre til å kommunisere.

Gjennom 30 år som rådgiver i Apeland, assosiert partner i First House og tilknyttet rådgiver i Storm Communications har Nils jobbet med hundrevis av virksomheter, offentlig og private, norske og internasjonale. I gode og onde dager.

Med overførbar kunnskap om mange ulike bransjer og fagfelt, kan han raskt gå inn i en ny situasjon og bistå med effektive innspill fra første time.

Bedre Kommunikasjon AS er største eier i Talerlisten, som ble startet av Nils Apeland, og har også en eierpost i opplevelsesfirmaet Oslo Hiking.

Lederkommunikasjon

Sjefer som ikke kommuniserer godt vil ha vanskelig for å fylle sin lederrolle. Mange ledere mangler imidlertid noen som ser dem utenfra og gir ærlige tilbakemeldinger på hvordan de kommuniserer. Nils Apeland gjør det, med engasjement, innlevelse og diskresjon.

Presentasjonstrening

Å presentere noe godt og engasjerende foran en forsamling handler om noe mer enn å "dra folk gjennom en Power Point" som mange sier. Nils Apeland kan hjelpe deg eller dine kolleger å holde bedre og mer engasjerende presentasjoner. Bevissthet og øvelse er viktig stikkord.