Siri Bynke

Nils gjennomførte et kjempefint kurs for vår avdeling for Forebygging og Folkehelse. Innholdet var midt i blinken selv om erfaringsnivået blant de ansatte varierte. Kurset gav god inspirasjon til å utvikle oss videre og til å tørre å ta sjansen på nye ideer og innfallsvinkler.