Personlig kommunikasjonsrådgivning

Å kommunisere godt er viktig, men vanskelig. Gjennom Bedre Kommunikasjon tilbyr kommunikasjonsrådgiver Nils Apeland hjelp til alle som vil bygge sitt omdømme, styrke sin posisjon eller kommunisere mer effektivt.

Effektiv rådgivning
Der store byråer ofte kommer med et helt lag med rådgivere, opererer Nils Apeland på egen hånd. Dette gir en mer effektiv leveranse til deg som kunde. Nils har til gjengjeld et stort kontaktnett, og trekker inn andre krefter ved behov. Det kan gjelde reklamebyrå, politiske rådgivere, webdesignere, fotografer eller sosiale medier-eksperter.

Bredt kundeutvalg
Omdømmeanalyser, foredrag og bistand med å lage kommunikasjonsstrategi er typiske oppdrag. Nils er også sparringpartner i spørsmål knyttet til posisjonering, mediestrategi og kriser. Rådene er basert på solid kunnskap og bred erfaring. Som regel anbefales en innsiktsbasert tilnærming, som innebærer å gjøre én eller flere analyser.

Bedre Kommunikasjon hjelper alle typer virksomheter. Kundene er alt fra departement og statlige foretak til børsnoterte selskap, mellomstore bedrifter, bransjeforeninger og gründere.

Solid kompetanse
Nils Apeland har nesten 25 års fartstid i PR-faget. I 2007 skrev han boka ”Det gode selskap – Omdømmebygging i praksis”, Norges første bok om omdømme. Samme år fikk han PR-bransjens første hederspris for sitt bidrag til kommunikasjonsfaget i Norge.

Nils har også blitt tildelt priser for effektive holdningskampanjer og god formidling. Han er en engasjert foredragsholder og fagblogger på nilsapeland.no.

 Nils Apeland har mange gode samarbeidspartnere, og setter ofte sammen et større team rådgivere og eksperter. Prosjektassistent Elise Fischer (bildet over) bistår ved større prosjekter.

TA KONTAKT

Trenger du en rådgiver som er tett på, og som gir konkrete og tydelige råd?

Kontakt Nils!
TA KONTAKT